ANBI STATUS “APCH”, RSIN 26.01.795


Dear Reader,

The American Protestant Church of The Hague (“APCH”, RSIN 26.01.795) is a happy to present to you this information package that contains all the necessary information for an ANBI, an Institution for the Common Good.

APCH is a church community that brings together members of 40 nationalities. APCH serves the Dutch expat community as well as the city of The Hague. APCH’s mission is to enable its members to WORSHIP God the Father, GROW in the grace of the Lord Jesus Christ, SERVE in the power of the Holy Spirit.

The governing body of APCH is the general members meeting, which has appointed the APCH Council for its day-to-day management. Please find a list of council members in the attached Annual Report.  Sandor Welfing serves as the Leadership Council Chair. All positions are voluntary positions. None of the council members receive any form of financial compensation for their work. APCH employs a few paid staff members that serve the community with spiritual leadership, counselling, and administration. Both council and staff are subject to the APCH constitution and bylaws, which can only be changed by majority voting in the general members meeting.

The attached annual report contains financial information and a summary of the activities of APCH during the year.

We hope you enjoy reading the report. If you have any questions, please do not hesitate to reach out using the contact details in the footer.

With kind regards,

On behalf of the APCH Council,

Sandor Welfing

APCH Leadership Council Chair

———————————————————————————————————————————————————–

Beste lezer,

De Amerikaanse Protestante Kerk van Den Haag (APCH, RSIN 26.01.795) biedt u deze informatie aan met de nodige gegevens voor een ANBI (Instelling voor Algemeen Nut).

APCH is een kerkelijke gemeenschap met leden van ca. 40 verschillende nationaliteiten. Onze kerk wil graag de Nederlandse expat gemeenschap dienen, evenals de stad Den Haag. Het hogere doel van APCH is onze leden – maar ook incidentele bezoekers – te leiden naar:

–        aanbidding van God de Vader

–        groei in de genade van Jezus Christus

–        dienen in de kracht van de Heilige Geest

Het hoogste bestuursorgaan is de Algemene Ledenvergadering. Zij kiezen het Dagelijks Bestuur, de APCH Raad. Een lijst met de namen van de huidige raadsleden treft u bijgaand aan. Momenteel is Sandor Welfing voorzitter van de Raad. Geen van de raadsleden ontvangt een financiële vergoeding. Het zijn allemaal vrijwilligers. APCH heeft wel enkele betaalde krachten, zoals o.a. de geestelijk leider (pastor) en medewerkers voor begeleiding van leden en voor de administratie. Zowel de Raad als het personeel zijn gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van APCH. Alleen de Algemene Vergadering kan hierin – bij meerderheid van stemmen – wijzigingen aanbrengen.

Het jaarverslag bevat financiële informatie plus een overzicht van de  activiteiten van APCH gedurende het jaar.

Wij hopen dat u met genoegen het rapport hebt gelezen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het onderstaande adres.

Met vriendelijke groet,

Namens de APCH Raad

Sandor Welfing

Voorzitter  APCH Raad